1- BHA  PLAN  DEĞİŞİKLİĞİ 

2- DOĞALGAZ  HATLARI  İÇİN  PLAN  DEĞİŞİKLİĞİ 

3- ÇAVUŞLU  MAHALLESİ  UYGULAMA  İMAR  PLANI 

4- ÇAVUŞLU  MAHALLESİ  NAZIM  İMAR  PLANI 

5- PLAN  DEĞİŞİKLİĞİ 

6- MAHMATLI  UYGULAMA  İMAR  PLANI 

7- TANAP  DEPOLAMA  ALANI  İMAR  PLANI 

8- PALN  DEĞİŞİKLİĞİ 

9- DOĞANKENT  UYGULAMA  İMAR  PLANI